Προγραμματισμός Επέμβασης

  Στοιχεία Ταυτοποίησης

  (Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)

  SmsButtonRegion

   
  ** Ισχύει για ΜΙΑ μόνο σύνδεση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου κωδικού, σε επόμενη σύνδεση.

  Hide Items

  Στοιχεία Ασθενούς  Στοιχεία Ασθενούς

  Προγραμματισμός Επέμβασης


  Προγραμματισμός Επέμβασης

  Στοιχεία Αναμονής


  Στοιχεία Αναμονής

  SIMIOSI ANAMONIS

  *Η προτεραιότητα εισαγωγής στην αίθουσα του επεμβατικού τμήματος την προγραμματισμένη ημέρα της επέμβασης ορίζεται από το Νοσοκομείο.

  Ημέρες Αναμονής


  Ημέρες Αναμονής

  Προσοχή!

   
  Μέγιστος χρόνος παραμονής σας στην εφαρμογή:

  15 λεπτά